Hầm để xe tại cao ốc văn phòng cho thuê Lữ Gia Plaza, Quận 11

Hầm để xe tại cao ốc văn phòng cho thuê Lữ Gia Plaza, Quận 11