2 thang máy khối văn phòng tại cao ốc văn phòng cho thuê Lữ Gia Plaza, Quận 11

2 thang máy khối văn phòng tại cao ốc văn phòng cho thuê Lữ Gia Plaza, Quận 11