Hầm để xe (2 hầm) của cao ốc văn phòng M-H Building Võ Văn Kiệt

Hầm để xe (2 hầm) của cao ốc văn phòng M-H Building Võ Văn Kiệt