Lối vào hầm để xe của cao ốc văn phòng M-H Building Võ Văn Kiệt

Lối vào hầm để xe của cao ốc văn phòng M-H Building Võ Văn Kiệt