Cao ốc M.O.R.E 36 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM - Văn phòng cho thuê 5Office.vn

Cao ốc M.O.R.E 36 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM – Văn phòng cho thuê 5Office.vn