Cao ốc cho thuê văn phòng Mb Sunny Tower do MB Sunny Tower chính thức đi vào hoạt động từ cuối 2014

Cao ốc cho thuê văn phòng Mb Sunny Tower do MB Sunny Tower chính thức đi vào hoạt động từ cuối 2014