Cao ốc văn phòng cho thuê Nam Long Capital Place có kết cấu 1 Hầm – 1 Trệt – 14 Tầng – 2 Thang máy

Cao ốc văn phòng cho thuê Nam Long Capital Place có kết cấu 1 Hầm – 1 Trệt – 14 Tầng – 2 Thang máy