Lối vào hầm để xe tại cao ốc văn phòng cho thuê Nam Long Capital Place, Quận 7

Lối vào hầm để xe tại cao ốc văn phòng cho thuê Nam Long Capital Place, Quận 7