Nhìn toàn cảnh cao ốc văn phòng cho thuê Nam Sông Tiền Tower Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

Nhìn toàn cảnh cao ốc văn phòng cho thuê Nam Sông Tiền Tower Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận