Mặt trước tòa cao ốc văn phòng cho thuê Nam Sông Tiền Tower Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

Mặt trước tòa cao ốc văn phòng cho thuê Nam Sông Tiền Tower Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận