Sảnh lễ tân tại tòa cao ốc văn phòng cho thuê Nam Sông Tiền Tower Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

Sảnh lễ tân tại tòa cao ốc văn phòng cho thuê Nam Sông Tiền Tower Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận