Cầu thang bộ tại tòa cao ốc văn phòng cho thuê Nam Sông Tiền Tower Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

Cầu thang bộ tại tòa cao ốc văn phòng cho thuê Nam Sông Tiền Tower Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận