Sảnh lễ tân tại cao ốc văn phòng cho thuê Nguyễn Kim Building, Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1

Sảnh lễ tân tại cao ốc văn phòng cho thuê Nguyễn Kim Building, Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1