3 thang máy Schindler tại cao ốc văn phòng cho thuê Nguyễn Kim Building, Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1

3 thang máy Schindler tại cao ốc văn phòng cho thuê Nguyễn Kim Building, Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1