Sàn văn phòng trống tại cao ốc văn phòng cho thuê Nguyễn Kim Building, Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1

Sàn văn phòng trống tại cao ốc văn phòng cho thuê Nguyễn Kim Building, Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1