Toàn cao ốc Nguyễn Lâm Tower được trang bị 35 camera giám sát

Toàn cao ốc Nguyễn Lâm Tower được trang bị 35 camera giám sát