2 thang máy với tải trọng 1000kg và 1300kg của Nguyễn Lâm Tower

2 thang máy với tải trọng 1000kg và 1300kg của Nguyễn Lâm Tower