Sàn văn phòng tại NYDC Building Nguyễn Trãi đã được hoàn thiện sẵn, gồm gạch ceremic, trần thạch cao và rèm cửa

Sàn văn phòng tại NYDC Building Nguyễn Trãi đã được hoàn thiện sẵn, gồm gạch ceremic, trần thạch cao và rèm cửa