Sảnh lễ tân tại cao ốc văn phòng cho thuê OIIC Building Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3

Sảnh lễ tân tại cao ốc văn phòng cho thuê OIIC Building Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3