Sàn văn phòng trống tại tòa nhà cho thuê văn phòng OIIC Building Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3

Sàn văn phòng trống tại tòa nhà cho thuê văn phòng OIIC Building Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3