Diện tích sàn văn phòng tối đa tại Pax Sky Building Nguyễn Đình Chiểu là 386 m2

Diện tích sàn văn phòng tối đa tại Pax Sky Building Nguyễn Đình Chiểu là 386 m2