Mặt bằng sàn văn phòng điển hình tại Pax Sky Building Nguyễn Đình Chiểu

Mặt bằng sàn văn phòng điển hình tại Pax Sky Building Nguyễn Đình Chiểu