Hầm để xe rộng rãi, đáp ứng đủ nhu cầu cho khối văn phòng cho thuê lẫn căn hộ tại Petroland Tower

Hầm để xe rộng rãi, đáp ứng đủ nhu cầu cho khối văn phòng cho thuê lẫn căn hộ tại Petroland Tower