Petroland Tower cao 33 tầng, là tòa cao ốc cao nhất tại khu vực Phú Mỹ Hưng, và nằm trong top 10 tòa nhà cao nhất Việt Nam

Petroland Tower cao 33 tầng, là tòa cao ốc cao nhất tại khu vực Phú Mỹ Hưng, và nằm trong top 10 tòa nhà cao nhất Việt Nam