5 thang máy Mitsubishi với tải trọng 1.000kg/thang phục vụ cho toàn khối văn phòng Petroland Tower

5 thang máy Mitsubishi với tải trọng 1.000kg/thang phục vụ cho toàn khối văn phòng Petroland Tower