Petrovietnam Tower, 1-3-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1 - Văn phòng cho thuê TP.HCM - 5office.vn

Petrovietnam Tower, 1-3-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1 – Văn phòng cho thuê TP.HCM – 5office.vn