Petrovietnam Tower có tổng cộng 9 thang máy phục vụ khối văn phòng - 5office.vn

Petrovietnam Tower có tổng cộng 9 thang máy phục vụ khối văn phòng – 5office.vn