Sàn trống cao ốc văn phòng cho thuê Phoenix Tower 2, Phước Hưng, Quận 5 - 5office

Sàn trống cao ốc văn phòng cho thuê Phoenix Tower 2, Phước Hưng, Quận 5 – 5office