Cao ốc văn phòng cho thuê Phú Mã Dương Building đường Hoàng Văn Thái, Quận 7 gồm 3 block, mỗi block 7 tầng

Cao ốc văn phòng cho thuê Phú Mã Dương Building đường Hoàng Văn Thái, Quận 7 gồm 3 block, mỗi block 7 tầng