Sàn văn phòng trống tại cao ốc văn phòng cho thuê Phú Mã Dương Building đường Hoàng Văn Thái, Quận 7

Sàn văn phòng trống tại cao ốc văn phòng cho thuê Phú Mã Dương Building đường Hoàng Văn Thái, Quận 7