Sàn trống cao ốc cho thuê văn phòng Phượng Long 2 Building, Nguyễn Trường Tộ, Quận 4 - 5office.vn

Sàn trống cao ốc cho thuê văn phòng Phượng Long 2 Building, Nguyễn Trường Tộ, Quận 4 – 5office.vn