Thang máy với sức chứa tối đa 6 người - 450 kg của Prime Building

Thang máy với sức chứa tối đa 6 người – 450 kg của Prime Building