Queen Central Building, 10A-10B Thái Văn Lung, Phường Bến Nghé, Quận 1 - Văn phòng cho thuê TP.HCM - 5office.vn

Queen Central Building, 10A-10B Thái Văn Lung, Phường Bến Nghé, Quận 1 – Văn phòng cho thuê TP.HCM – 5office.vn