2 thang máy tại cao ốc văn phòng cho thuê Rosana Building Nguyễn Đình Chiểu

2 thang máy tại cao ốc văn phòng cho thuê Rosana Building Nguyễn Đình Chiểu