Sàn văn phòng trống tại tòa nhà cho thuê văn phòng Rosana Building Nguyễn Đình Chiểu

Sàn văn phòng trống tại tòa nhà cho thuê văn phòng Rosana Building Nguyễn Đình Chiểu