Sàn văn phòng trống của Parkson Paragon Building, Quận 7

Sàn văn phòng trống của Parkson Paragon Building, Quận 7