Sàn văn phòng trống tại cao ốc văn phòng cho thuê Saigon Prime Building, Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3

Sàn văn phòng trống tại cao ốc văn phòng cho thuê Saigon Prime Building, Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3