Cầu thang bộ, cũng là lối thoát hiểm của cao ốc văn phòng cho thuê Saigonbus Building

Cầu thang bộ, cũng là lối thoát hiểm của cao ốc văn phòng cho thuê Saigonbus Building