Sàn văn phòng trống đã lót thảm tại cao ốc văn phòng cho thuê tòa nhà Scetpa Building Cộng Hòa, Quận Tân Bình

Sàn văn phòng trống đã lót thảm tại cao ốc văn phòng cho thuê tòa nhà Scetpa Building Cộng Hòa, Quận Tân Bình