Cao ốc văn phòng cho thuê Southern Cross Sky View với kết cấu 1 hầm, 1 trệtn, 9 tầng

Cao ốc văn phòng cho thuê Southern Cross Sky View với kết cấu 1 hầm, 1 trệtn, 9 tầng