Sảnh lễ tân của cao ốc văn phòng cho thuê Southern Cross Sky View đường Nguyễn Khắc Viện, Quận 7

Sảnh lễ tân của cao ốc văn phòng cho thuê Southern Cross Sky View đường Nguyễn Khắc Viện, Quận 7