Tầng trống cao ốc cho thuê văn phòng tòa nhà STA Building Bát Nàn, Quận 2, TP. Thủ Đức, TPHCM - 5office.vn

Tầng trống cao ốc cho thuê văn phòng tòa nhà STA Building Bát Nàn, Quận 2, TP. Thủ Đức, TPHCM – 5office.vn