Cao ốc văn phòng cho thuê Sumikura Tower gồm 1 hầm, 1 trệt, 6 tầng

Cao ốc văn phòng cho thuê Sumikura Tower gồm 1 hầm, 1 trệt, 6 tầng