Cao ốc văn phòng Tất Minh Building Cộng Hòa với thiết kế 1 hầm, 10 tầng, 1 thang máy

Cao ốc văn phòng Tất Minh Building Cộng Hòa với thiết kế 1 hầm, 10 tầng, 1 thang máy