Cao ốc cho thuê văn phòng tòa nhà The Central Thảo Điền, Quốc Hương, Quận 2, TP. Thủ Đức, TPHCM - 5office.vn

Cao ốc cho thuê văn phòng tòa nhà The Central Thảo Điền, Quốc Hương, Quận 2, TP. Thủ Đức, TPHCM – 5office.vn