the-everrich-ba-thang-hai-van-phong-cho-thue-quan-11-5office (2)

Cao ốc văn phòng cho thuê The Everich, Ba Tháng Hai, TP.HCM – 5office.vn