Cao ốc The Galleria Connection, 173 Trần Não, Phường An Khánh, Quận 2, TP Thủ Đức TP.HCM - Văn phòng cho thuê 5Office.vn

Cao ốc The Galleria Connection, 173 Trần Não, Phường An Khánh, Quận 2, TP Thủ Đức TP.HCM – Văn phòng cho thuê 5Office.vn