Lối vào cao ốc văn phòng cho thuê The Hub Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1 - 5office

Lối vào cao ốc văn phòng cho thuê The Hub Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1 – 5office