Hành lang cao ốc văn phòng cho thuê The Hub Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1 - 5office

Hành lang cao ốc văn phòng cho thuê The Hub Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1 – 5office