Hiện Tiến Lộc Building không nhận giữ xe hơi, nhưng có thể hỗ trợ khách thuê tìm bãi gửi gần đấy

Hiện Tiến Lộc Building không nhận giữ xe hơi, nhưng có thể hỗ trợ khách thuê tìm bãi gửi gần đấy